School of Public health - StudielivOm Uddannelsesråd for Folkesundhedsvidenskaberne

Ud fra et ønske om at koordinere undervisningen, sikre kvaliteten på tværs af relaterede uddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, blev Uddannelsesråd for Folkesundhedsvidenskaberne dannet d. 13. september 2016. Rådet samler nedenstående uddannelser:

Bachelor- og kandidatuddannelser:

Masteruddannelser:

Rådets uddannelser ruster de studerende til at håndtere aktuelle og fremtidige folkesundhedsmæssige og humanitære udfordringer.

Undervisningen tager udgangspunkt i moderne, afvekslende læringsmetoder, hvor de
studerende trænes i at identificere problemer og skabe passende tiltag.
Læringen sker primært gennem teoretisk undervisning, men også ved praktiske forløb. Undervisningen ved uddannelsesrådets fem uddannelser er forankret i
internationalt anerkendte forskningsmiljøer ved Institut for Folkesundhedsvidenskab.

På engelsk betegnes uddannelsesrådet ’Educational Council for Public Health’ eller ’School of Public Health’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelsesrådet arbejder for at:

 1. Styrke uddannelsernes ledelsesforankring, hvilket skal bidrage til en løbende uddannelsesudvikling og prioriteringer på uddannelsesområdet
 2. Bidrage med at sammenknytte studienævnenes og institutternes uddannelsesarbejde
 3. Bidrage til, at profilere rådets uddannelser overfor aftagere, studerende og andre interessenter.

Uddannelsesrådet behandler og koordinerer uddannelsesmæssige spørgsmål under hensyntagen til strategiske, uddannelsesfaglige og ressourcemæssige overvejelser.  

Strategiske opgaver

 • Årlig drøftelse af visionerne og planerne for uddannelsesområdet med udgangspunkt i uddannelsesevalueringer og uddannelsesredegørelser.
 • Drøfte andre uddannelsespolitiske spørgsmål.

Økonomiske opgaver

 • Institutledere, studieledere og øvrige medlemmer skal sammen løbende kvalificere udmøntningen af de givne økonomiske rammer for uddannelsesrådets uddannelser.

Kvalitet og koordinering

 • Støtte studienævn og institutters opgaver med at tilrettelægge, gennemføre og udvikle uddannelse og undervisning.
 • Koordinere kursus- og uddannelsesudbud samt samarbejde om udvikling af nye kurser og uddannelser.
 • Drøfte pædagogiske og didaktiske tiltag på uddannelsesområdet.
 • Bidrage til at udvikle studiemiljøet på de forskellige campusser.
 • Gennemføre videndeling på tværs af uddannelsesrådene.

Kommunikationsopgaver

 • Profilere og markedsføre uddannelser over for aftagere, studerende og øvrige interessenter (både nationale og internationale), herunder udvikle og vedligeholde uddannelsesrådets hjemmeside i samarbejde med SUND-kommunikation og institutter.

Arbejdsområder i 2017:

Uddannelsesråd for Folkesundhedsvidenskaberne har i 2017 arbejdet med at koordinere undervisning på tværs af rådets uddannelser. Rådet har bl.a. arbejdet tematisk med nedenstående områder, som er udpeget til fokusområder for SUNDs uddannelsesråd:

 • De studerendes studieaktivitet og fremdrift
 • De studerendes kobling til arbejdsmarkedet
 • Innovation og entreprenørskab i undervisningen
 • Muligheden for internationalisering
 • Kommunikationen til de studerende

På møderne har rådet fået input til arbejdet fra medarbejdere ved SUND, som har særligt indblik i områderne.

Læs rådets referater og kommissorium